Maatschappelijk

De R.K.S.V. Albertus Magnus zet zich tijdens het Lustrumjaar extra in op maatschappelijk gebied. Door middel van verschillende activiteiten en in samenwerking met bepaalde partijen zal de Vereniging de banden met Groningen versterken. Zo is het mogelijk om wat terug te doen voor de stad Groningen en haar inwoners. In mei zal de Stadjersweek plaatsvinden, waarin verschillende activiteiten voor inwoners van de stad Groningen worden georganiseerd. Tijdens deze week zal er door middel van ludieke acties geld opgehaald worden voor het goede doel. Dit keer gaan wij geld inzamelen voor het Beatrix Kinderziekenhuis!

Beatrix Kinderziekenhuis

Het Beatrix Kinderziekenhuis, die in 2017 ook haar lustrum zal vieren, is een van de vier grootste kinderziekenhuizen in Nederland en richt zich op medische diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Naast goede medische en verpleegkundige zorg, is het ook heel erg belangrijk dat er gekeken wordt hoe het kind zich ontwikkelt en hoe hij/zij kan blijven meedoen aan de samenleving nu en later. Door ziekte mag die ontwikkeling niet stil komen te staan.  Het is daarom belangrijk dat er veel aandacht is voor het welzijn en de begeleiding van kinderen en hun ouders tijdens en na een opname in het kinderziekenhuis.

Stichting STAR

De Stadjersweek wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting STAR, de goede doelen stichting van Albertus Magnus. Stichting STAR zet zich in voor goede doelen in Groningen en Ommeland. Ze steunt lokale doelen door het inzamelen van geld en het leveren van vrijwilligerswerk. Stichting STAR zet zich momenteel onder andere in voor Stichting het Kopland, Make A Wish Groningen, Kids United / G-Team van FC Groningen, Dream4kids en het Rode Kruis Groningen.

SPONSOREN