Stadjersweek

Tijdens deze week vinden er veel activiteiten plaats, waar leden van de Vereniging en inwoners van de stad Groningen samen aan deel kunnen nemen. Onder leiding van de Stadjersweekcommissie zal een divers programma worden aangeboden voor verschillende doelgroepen binnen de stad Groningen. Deze week staat in het teken van de relatie tussen Stadjer en student. Op de planning staan onder andere; een voetbaltoernooi, vintagemarkt, een activiteit voor ouderen en een groot benefietconcert! Tijdens alle activiteiten zal er geld worden opgehaald voor een goed doel, namelijk het Beatrix Kinderziekenhuis.

Beatrix Kinderziekenhuis

Het Beatrix Kinderziekenhuis, die in 2017 ook haar lustrum zal vieren, is een van de vier grootste kinderziekenhuizen in Nederland en richt zich op medische diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Naast goede medische en verpleegkundige zorg, is het ook heel erg belangrijk dat er gekeken wordt hoe het kind zich ontwikkelt en hoe hij/zij kan blijven meedoen aan de samenleving nu en later. Door ziekte mag die ontwikkeling niet stil komen te staan.  Het is daarom belangrijk dat er veel aandacht is voor het welzijn en de begeleiding van kinderen en hun ouders tijdens en na een opname in het kinderziekenhuis.

Externen 19 apr - 21 apr Locatie

Nieuwste video's