Duurzaamheid

Duurzaamheid is een zeer actueel thema, wat ook een steeds belangrijkere rol krijgt binnen de studentenwereld. Een evenement met de grootte van 24ste Lustrum, met ruim 26.000 bezoekers, heeft een enorme milieu-impact. Deze proberen wij zoveel mogelijk te beperken en daarnaast bewustwording te creëren onder de bezoekers!

Wat doen wij?

Stroom
Op het Lustrumterrein wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van krachtstroom. Krachtstroom werkt op het net en is een stuk duurzamer dan de inzet van aggregaten. Ruim 60% van de energievraag wordt beantwoord door de inzet van krachtstroom. De aggregaten die worden ingezet zijn milieuvriendelijke aggregaten die energiezuinig zijn en werken op schone diesel.

Afval
Op het terrein wordt samengewerkt met schoonmaak bedrijf Peter Kuil en Milieudienst Groningen. Al het afval wordt correct gescheiden op het Lustrumterrein én nogmaals door middel van na-scheiding. Het afval wordt door de Milieudienst zoveel mogelijk gerecycled.
Van het groene afval wordt groen gas opgewekt, dat als brandstof wordt gebruikt in de auto’s van de Milieudienst. Daarnaast wordt er op het Lustrumterrein gebruik gemaakt van perssystemen, waardoor de Milieudienst minder vaak hoeft te komen om het afval op te halen en de CO2-uitstoot beperkt blijft. Tot slot worden alle bezoekers er op geattendeerd op de juiste manier met het afval om te gaan!

Vervoer
Aan onze bezoekers wordt gecommuniceerd dat zij het beste met het Openbaar Vervoer of de fiets naar het Lustrumterrein kunnen komen. Er worden gratis bewaakte fietsenstallingen gefaciliteerd om het gebruik van de fiets te stimuleren. Op dagen waarop bezoekers van buiten Groningen worden verwacht, worden pendelbussen ingezet vanaf het Centraal Station naar het Suikerterrein, waardoor het OV gebruik van de bezoekers wordt gestimuleerd!

Cashless systeem
Op de vereniging werken wij al jaren met een cashless systeem, maar dit jaar wordt dit voor het eerst ook op het Lustrumterrein toegepast. Bij dit systeem krijgt iedereen een persoonlijke pas, dit is een duurzame vervanging voor de honderden munten die anders verloren zouden gaan.

Regionale leveranciers

Voor het Lustrum is bewust gekozen om leveranciers zoveel mogelijk uit de lokale omgeving in te schakelen. Dit heeft positieve invloed op de regionale economie en is daarnaast duurzaam omdat het lange leveringsritten beperkt.

Sanitair
Het grootste deel van het tijdelijke sanitair wordt aangesloten op de vaste waterleiding. Daarnaast zullen er enkele Dixies en plaskruizen worden geplaatst, deze zijn allen eco-vriendelijk.

Omgeving & veiligheid
Vanuit de organisatie worden stappen ondernomen om de omwonende van het Lustrumterrein zoveel mogelijk te ontlasten en te informeren over de eventuele overlast. Via de Stadjerskrant zijn de buurtbewoners geïnformeerd over de activiteiten die deze zomer zullen plaatsvinden. Daarnaast volgt een informatiebrief en wordt een informatieavond georganiseerd waarop buurtbewoners vragen kunnen stellen over het Lustrum.
Wij voldoen aan verscheidende geluids- en veiligheidseisen die besproken zijn met de Gemeente Groningen.
Bij de indeling van de Lustrumdagen is zoveel mogelijk rekening gehouden met doordeweekse dagen. Een aantal dagen zullen wij dan ook uitwijken naar diverse andere terreinen.
Naar de bezoekers van het Lustrumterrein wordt strikt gecommuniceerd stil te zijn op de terugweg, om de buurt in de nacht zoveel mogelijk te ontlasten. Daarnaast worden er ’s nachts pendelbussen ingezet om bezoekers te vervoeren, waardoor er minder geluid zal zijn op straat.

Duurzaam zijn, kan de organisatie niet alleen! Daarom roepen wij alle bezoekers op bewust te zijn van de impact, mee te werken aan de afvalscheiding én rekening houden met de buurtbewoners! Om deze bewustwording creëren vragen wij jullie allemaal mee te doen aan de speciaal georganiseerde duurzame activiteiten tijdens de ‘Sustainable Saturday’ op 15 juli!

SPONSOREN