Informatie buurtbewoners

Van 14 juli tot/m 27 juli viert studentenvereniging Albertus Magnus haar 120-jarig bestaan op het voormalig Suikerterrein, gelegen aan de Energieweg 10. Door middel van deze pagina willen wij u graag informeren over de maatregelen die zijn getroffen, om overlast van het evenement voor omwonenden te voorkomen.

Algemene informatie

Om 120 jaar Albertus te kunnen vieren is een plek nodig die groter is dan onze sociëteit aan de Brugstraat. Deze plek is gevonden aan de Energieweg 10, in de voormalige Suikerfabriek. In en rondom dit gebouw organiseren wij deze zomer onze festiviteiten. Ook maken wij één dag gebruik van de Drafbaan, gelegen aan de Concourslaan. Zie onder aan deze pagina het programma.

Maatregelen overlast

Wij zijn er als organisatie van bewust dat de Lustrumlocatie niet ver van een aantal woonwijken is gelegen. Daarom treffen wij een aantal maatregelen tijdens de Lustrumviering om overlast tot het minimum te beperken. Direct omwonenden zijn begin juni geïnformeerd middels een informatiebrief. Daarnaast zijn er in maart en april 20.000 Stadjerskranten bezorgd rondom het evenemententerrein. In deze krant stond informatie over het Lustrum én een uitnodiging voor verschillende activiteiten die speciaal voor Stadjers zijn georganiseerd tijdens de Stadjersweek van 19-22 april 2017.

Geluidsoverlast

Gedurende het Lustrumfeest zijn er zes dagen waarop er buiten op het evenemententerrein versterkte muziek aanwezig is. Tijdens de weekenddagen zal de muziek op zijn vroegst starten om 14:00 en uiterlijk om 00:00 zal het buiten stil zijn en doordeweekse om 23:00. In overleg met de leverancier van de geluidsapparatuur is de apparatuur zo afgesteld dat het geluid gericht wordt en daarmee zoveel mogelijk overlast wordt voorkomen. Daarnaast worden continue geluidsmetingen gedaan, zodat weersfactoren die het geluid kunnen beïnvloeden gemonitord worden. Ook houden wij ons aan de vastgestelde geluidsdagen voor het evenemententerrein, de maximale dB’s én is bij de indeling van de dagen waarop buiten muziek is geprogrammeerd rekening gehouden met werkdagen.

Vervuiling van straten

Bij de uitgang dienen bezoekers hun plastic bekers en overig afval weg te gooien voordat zij het terrein verlaten. Hierop wordt bij de uitgang toezicht gehouden door het beveiligingsbedrijf waarmee wij gedurende het evenement samenwerken. Hierdoor wordt overlast van zwerfvuil op de terugweg van het evenemententerrein naar het centrum voorkomen.

Overlast van voorbijgangers

Er wordt middels diverse kanalen gecommuniceerd naar bezoekers dat zij stil moeten zijn op de terugweg en daarmee rekening moeten houden met de buurtbewoners van de Energieweg 10. Ook worden er ’s nachts pendelbussen ingezet om bezoekers naar het centrum te brengen om de nachtelijke fietsstroom te beperken. Daarnaast heeft het beveiligingsbedrijf de verantwoordelijkheid te reguleren dat vertrekkende bezoekers niet in grote groepen het terrein zullen verlaten. Er is tevens besloten om het Lustrumterrein elke dag om 05:00 te sluiten om de fietsersstroom vanaf het Lustrumterrein zoveel mogelijk te scheiden van het vroege ochtendverkeer.
 

Stremmingen, omleidingen en parkeergelegenheden

Tijdens de Lustrumdagen zullen er geen stremmingen in werking treden. Hiervoor zien wij als organisatie, gezien de aard van het programma en de verwachte bezoekersaantallen, geen reden. U zult dus geen hinder ondervinden van omleidingen e.d. Om te voorkomen dat u overlast ondervindt van bezette parkeerplekken bij diverse ondernemingen van het Suikerterrein is op het evenemententerrein een parkeergelegenheid gerealiseerd voor bezoekers.

Daarnaast is voor fietsers een speciale fietsenparkeerplaats gerealiseerd, welke dient te voorkomen dat fietsen worden geparkeerd bij omliggende ondernemers.

 

 

Communicatiemiddelen naar ondernemers en omwonenden

Wij proberen omwonenden zo goed mogelijk te informeren over ons evenement

  • Kanalen van de Gemeente Groningen
  • Website : www.lustrumalbertus.nl
  • Persoonlijke brieven voor omwonenden
  • Stadjerskrant
  • Informatieavond & buurtborrel op 15 juni tussen 17:00 en 20:00
  • Ondernemers op het Suikerterrein worden geïnformeerd op een Suikerborrel
  • Facebook en website van omliggende buurt-/wijkverenigingen

 

Relevante huisregels

Het is niet toegestaan:

  • Consumpties verkregen op het terrein mee te nemen buiten het terrein.
  • Lawaai te maken in de directe omgeving van het Lustrumterrein.
  • Fietsen of auto’s buiten de daartoe bestemde rekken of vakken te plaatsen.

Programmering

Datum Dag Openingstijden terrein Buiten muziek Soundcheck +/-
14 juli 2017 Vrijdag 21:00-05:00 x x
15 juli 2017 Zaterdag 14:00-05:00 15:00-23:30 13:00
16 juli 2017 Zondag 21:00-05:00 x x
17 juli 2017 Maandag 15:00-05:00 16:00-23:00 14:00
18 juli 2017 Dinsdag 21:00-05:00 13:00-18:30 Drafbaan 12:00
19 juli 2017 Woensdag
20 juli 2017 Donderdag
21 juli 2017 Vrijdag 15:00-05:00 15:00-00:00 x
22 juli 2017 Zaterdag 15:00-05:00 15:00-23:30 13:00
23 juli 2017 Zondag 15:00-05:00 x X
24 juli 2017 Maandag 15:00-05:00 15:00-23:00 13:00
25 juli 2017 Dinsdag 15:00-05:00 15:00-23:00 13:00
26 juli 2017 Woensdag 20:00-05:00 20:00-23:00 x

 

 

Mocht u nog andere suggesties hebben om eventuele verdere hinder te voorkomen, horen wij het graag! Wij nodigen u van harte uit op de informatieavond op 15 juni tussen 17:00-20:00 aan de Energieweg 10. Voor verdere vragen kunt u mailen naar: lustrumpraeses@albertus.nl. Mocht u overlast ervaren tussen 14 en 27 juli, kunt u contact opnemen met het Lustrum Comité door te bellen naar het noodnummer: 06-83980811. Ook kunt u contact opnemen met het evenementenmanagement van de Gemeente Groningen via: 050-3671133.

 

SPONSOREN